27 maj 2015

Prijava br. 233

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra na području opštine Tivat, konstatovali smo izvođenje radova bez odobrenja :

- na lokaciji Opatovo, dana 22.05.2014. godine, radove na sanciji mula u dijelu obale ispod kat.parcele br. 70 K.O. Donja Lastva.

121111112111111111


- na lokaciji Opatatovo, dana 25.05.2015. godine, ispred kat.parcele br. 370/1 K.O. Lepetani izvedene radove na izgradnji mula – ponte dimenzija cca 20 m2 (4m x 5m).

Izgradnja novog mula započeta je 15.07.2014.godine, kada smo konstatovali da se ispred kat. parcele 370/1 K.O. Lepetani izvode radovi na uredjenju stepeništa i izgradnji novog mula.

                                                 4441

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove


Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates