11 mart 2015

Prijava br. 214

Izvršenim obilaskom zone morskog dobra u opštini Tivat dana 19.02.2015. godine, konstatovali smo izvođenje radova bez odobrenja – građevinske dozvole na katastarskoj parceli 72 KO Bogišići u vidu betoniranja potpornog zida i izradi armirano-betonske ploče ispred postojećeg objekta prema lokalnom putu za Krašiće.

002oo1

Prijavljeno:
-Uprava za inspekcijske poslove


Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates