Tenderska dokumentacija

0204 - 853 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NADOGRADNJA I PRILAGOĐAVANJE APLIKACIJE I BAZE PODATAKA O PRAĆENJU KVALITETA MORSKE VODE ZA KUPANJE SA ODRŽAVANJEM BAZE PODATAKA

Datum objave: 2020-03-18
Datum otvaranja: 2020-04-09

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija

0204 - 925 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

PREDSEZONSKO NASIPANJE PIJESKA NA PLAŽAMA U BOKI KOTORSKOJ

Datum objave: 2020-03-18
Datum otvaranja: 2020-04-24

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija

0204 - 969 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

OGLAŠAVANJE JAVNIH POZIVA, OGLASA I ČESTITKI U DNEVNIM NOVINAMA

Datum objave: 2020-03-16
Datum otvaranja: 2020-04-22

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija

0204 - 916 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

GORIVO ZA SLUŽBENA VOZILA I PLOVILO

Datum objave: 2020-03-13
Datum otvaranja: 2020-03-23

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija

0204 - 1022 / 3

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

SEF ZA ČUVANJE DOKUMENTACIJE I ARHIVSKI PLAKARI

Datum objave: 2020-03-13
Datum otvaranja: 2020-03-21

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija

0204 - 745 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

USLUGA MOBILNE TELEFONIJE ZA POTREBE JAVNOG PREDUZEĆA ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE

Datum objave: 2020-03-11
Datum otvaranja: 2020-04-22

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija

0204 - 890 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

SANACIJA SA HORTIKULTURNIM I PARTERNIM UREĐENJEM TERENA IZMEĐU ULICE „SLOVENSKA OBALA“ I MORA (II FAZA) I HORTIKULTURNO UREĐENJE LOKACIJE NA ZAVALI, OPŠTINA BUDVA PO PARTIJAMA:
PARTIJA 1: SANACIJA SA HORTIKULTURNIM I PARTERNIM UREĐENJEM TERENA IZMEĐU ULICE „SLOVENSKA OBALA“ I MORA (KATASTARSKE PARCELE
BR. 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888 I 2889 K.O. BUDVA) U POVRŠINI CCA 8.000M2 (II FAZA), OPŠTINA BUDVA

PARTIJA 2: HORTIKULTURNO UREĐENJE LOKACIJE NA ZAVALI (KATASTARSKA PARCELA BR. 2919 K.O. BUDVA), OPŠTINA BUDVA

Datum objave: 2020-03-05
Datum otvaranja: 2020-03-27

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3804 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA ELABORATA ZA PRIPREMU TEHNIČKE DOKUMENT ACIJE ZA IZGRADNJU PRISTANIŠTA U BEČIĆIMA NA LOKALITETU „SV. TOMA“ U OPŠTINI BUDVA (GEODEZIJA I BATIMETRIJA, GEOMEHANIKA, STUDIJA TALASA)

Datum objave: 2019-12-30
Datum otvaranja: 2020-02-05

Tenderska dokumentacija
Odluka o obustavljanju

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3955 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA REZERVNIH DJELOVA, SERVIS I ODRŽAVANJE AUTOMOBILA I MOTOCIKALA PO PARTIJAMA: PARTIJA 1: SERVIS I ODRŽAVANJE SLUŽBENOG VOZILA "MERCEDES - BENZ E200" PARTIJA 2: SERVIS 3 MOTOCIKLA - MOTORA

Datum objave: 2019-12-30
Datum otvaranja: 2020-02-05

Tenderska dokumentacija
Ugovor

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 4056 / 3

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA I UGRADNJA OPREME ZA OBILJEŽAVANJE USAMLJENE OPASNOSTI NA MORU U BUDVI NA LOKACIJI RT GALIOLA NA JUGOISTOČNOJ STRANI OSTRVA SV. NIKOLA

Datum objave: 2019-12-30
Datum otvaranja: 2020-02-03

Tenderska dokumentacija
Izmjena tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3912 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

PRAĆENJA SANITARNOG KVALITETA MORSKE VODE ZA KUPANJE NA CRNOGORSKOM PRIMORJU U SEZONI 2020. GODINE

Datum objave: 2019-12-30
Datum otvaranja: 2020-02-10

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3603 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

SEF ZA ČUVANJE DOKUMENTACIJE I ARHIVSKI PLAKARI

Datum objave: 2019-12-30
Datum otvaranja: 2020-02-04

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 4077 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

SANACIJA SA PARTERNIM UREĐENJEM TERENA U OPŠTINI BUDVA (KATASTARSKE PARCELE
BR. 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888 I 2889 K.O. BUDVA), IZMEĐU ULICE „SLOVENSKA OBALA“ I MORA U POVRŠINI CCA 8.000M2 – I FAZA

Datum objave: 2019-12-30
Datum otvaranja: 2020-02-06

Tenderska dokumentacija
Ugovor

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3886 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA – REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE I DOTRAJALE OGRADE UZ ŠETALIŠTE “PET DANICA” U DUŽINI CCA 450 M, OPŠTINA HERCEG NOVI

Datum objave: 2019-11-15
Datum otvaranja: 2019-12-23

Tenderska dokumentacija
Odluka o izboru
Zaključak
Izmjena TD1
Izmejna TD2
Izmjena TD3
Pojašnjenje TD1
Pojašnjenje TD2
Pojašnjenje TD3

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3657 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

TEHNIČKI PREGLED IZVEDENIH RADOVA NA IZGRADNJI PJEŠAČKE STAZE UZ MORE OD RISNA DO PERASTA, U DUŽINI 2000M, U OPŠTINI KOTOR

Datum objave: 2019-12-04
Datum otvaranja: 2020-01-10

Tenderska dokumentacija
Odluka

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3903 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA, POSTAVLJANJE I SKLADIŠTENJE KUPALIŠNE OPREME (BOVE ZA OBILJEŽAVANJE KUPALIŠTA SA MORSKE STRANE, KABINE ZA PRESVLAČENJE, KANTE ZA OTPATKE, INFORMATIVNE TABLE, SPASILAČKA OPREMA, OPREMA ZA PSE)

Datum objave: 2019-12-23
Datum otvaranja: 2020-01-29

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3822 / 5

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA KANCELARIJSKOG I REKLAMNOG MATERIJALA PO PARTIJAMA: PARTIJA 1 NABAVKA REKLAMNOG KANCELARIJSKOG MATERIJALA SAGLASNO SPECIFIKACIJI, PARTIJA 2 NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA SAGLASNO SPECIFIKACIJI

Datum objave: 2019-12-23
Datum otvaranja: 2020-01-30

Tenderska dokumentacija
Izmjena tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3678 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

UREĐENJE I ODRŽAVANJE SPECIJALNOG REZERVATA „TIVATSKA SOLILA“, OPŠTINA TIVAT

Datum objave: 2019-12-17
Datum otvaranja: 2020-01-09

Tenderska dokumentacija
Pojašnjenje TD

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1375 / 4
Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki
                                        
 
TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
 
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI RAMPE-NAVOZA ZA IZVLAČENJE ČAMACA NA MALOJ PLAŽI NA DIJELU I ISPRED (AKVATORIJUM) KATASTARSKE PARCELE BROJ 3575 K.O. ULCINJ U OPŠTINI ULCINJ
 
Datum objave: 2019-12-16
Datum otvaranja: 2020-01-22

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3812 / 4
Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki
                                        
 
 
TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
 
SANACIJA PONTE NA JUGIOSTOČNOM DIJELU OSTRVA SV. NIKOLA, NA DIJELU KAT.PARCELE BR.3037 K.O. BUDVA U OPSTINI BUDVA
 
Datum objave: 2019-12-16
Datum otvaranja: 2020-01-22

Tenderska dokumentacija

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates