Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3804 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA ELABORATA ZA PRIPREMU TEHNIČKE DOKUMENT ACIJE ZA IZGRADNJU PRISTANIŠTA U BEČIĆIMA NA LOKALITETU „SV. TOMA“ U OPŠTINI BUDVA (GEODEZIJA I BATIMETRIJA, GEOMEHANIKA, STUDIJA TALASA)

Datum objave: 2019-12-30
Datum otvaranja: 2020-02-05

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3955 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA REZERVNIH DJELOVA, SERVIS I ODRŽAVANJE AUTOMOBILA I MOTOCIKALA PO PARTIJAMA: PARTIJA 1: SERVIS I ODRŽAVANJE SLUŽBENOG VOZILA "MERCEDES - BENZ E200" PARTIJA 2: SERVIS 3 MOTOCIKLA - MOTORA

Datum objave: 2019-12-30
Datum otvaranja: 2020-02-05

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 4056 / 3

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA I UGRADNJA OPREME ZA OBILJEŽAVANJE USAMLJENE OPASNOSTI NA MORU U BUDVI NA LOKACIJI RT GALIOLA NA JUGOISTOČNOJ STRANI OSTRVA SV. NIKOLA

Datum objave: 2019-12-30
Datum otvaranja: 2020-02-03

Tenderska dokumentacija
Izmjena tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3912 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

PRAĆENJA SANITARNOG KVALITETA MORSKE VODE ZA KUPANJE NA CRNOGORSKOM PRIMORJU U SEZONI 2020. GODINE

Datum objave: 2019-12-30
Datum otvaranja: 2020-02-10

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3603 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

SEF ZA ČUVANJE DOKUMENTACIJE I ARHIVSKI PLAKARI

Datum objave: 2019-12-30
Datum otvaranja: 2020-02-04

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 4077 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

SANACIJA SA PARTERNIM UREĐENJEM TERENA U OPŠTINI BUDVA (KATASTARSKE PARCELE
BR. 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888 I 2889 K.O. BUDVA), IZMEĐU ULICE „SLOVENSKA OBALA“ I MORA U POVRŠINI CCA 8.000M2 – I FAZA

Datum objave: 2019-12-30
Datum otvaranja: 2020-02-06

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3886 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA – REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE I DOTRAJALE OGRADE UZ ŠETALIŠTE “PET DANICA” U DUŽINI CCA 450 M, OPŠTINA HERCEG NOVI

Datum objave: 2019-11-15
Datum otvaranja: 2019-12-23

Tenderska dokumentacija
Odluka o izboru
Zaključak
Izmjena TD1
Izmejna TD2
Izmjena TD3
Pojašnjenje TD1
Pojašnjenje TD2
Pojašnjenje TD3

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3657 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

TEHNIČKI PREGLED IZVEDENIH RADOVA NA IZGRADNJI PJEŠAČKE STAZE UZ MORE OD RISNA DO PERASTA, U DUŽINI 2000M, U OPŠTINI KOTOR

Datum objave: 2019-12-04
Datum otvaranja: 2020-01-10

Tenderska dokumentacija
Odluka

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3903 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA, POSTAVLJANJE I SKLADIŠTENJE KUPALIŠNE OPREME (BOVE ZA OBILJEŽAVANJE KUPALIŠTA SA MORSKE STRANE, KABINE ZA PRESVLAČENJE, KANTE ZA OTPATKE, INFORMATIVNE TABLE, SPASILAČKA OPREMA, OPREMA ZA PSE)

Datum objave: 2019-12-23
Datum otvaranja: 2020-01-29

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3822 / 5

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA KANCELARIJSKOG I REKLAMNOG MATERIJALA PO PARTIJAMA: PARTIJA 1 NABAVKA REKLAMNOG KANCELARIJSKOG MATERIJALA SAGLASNO SPECIFIKACIJI, PARTIJA 2 NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA SAGLASNO SPECIFIKACIJI

Datum objave: 2019-12-23
Datum otvaranja: 2020-01-30

Tenderska dokumentacija
Izmjena tenderske dokumentacije

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3678 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

UREĐENJE I ODRŽAVANJE SPECIJALNOG REZERVATA „TIVATSKA SOLILA“, OPŠTINA TIVAT

Datum objave: 2019-12-17
Datum otvaranja: 2020-01-09

Tenderska dokumentacija
Pojašnjenje TD

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1375 / 4
Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki
                                        
 
TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
 
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI RAMPE-NAVOZA ZA IZVLAČENJE ČAMACA NA MALOJ PLAŽI NA DIJELU I ISPRED (AKVATORIJUM) KATASTARSKE PARCELE BROJ 3575 K.O. ULCINJ U OPŠTINI ULCINJ
 
Datum objave: 2019-12-16
Datum otvaranja: 2020-01-22

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3812 / 4
Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki
                                        
 
 
TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU
 
SANACIJA PONTE NA JUGIOSTOČNOM DIJELU OSTRVA SV. NIKOLA, NA DIJELU KAT.PARCELE BR.3037 K.O. BUDVA U OPSTINI BUDVA
 
Datum objave: 2019-12-16
Datum otvaranja: 2020-01-22

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3984 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA NASTAVKU IZGRADNJE PARAPETNOG ZIDA SA OGRADOM NA LOKACIJI OD BIVŠEG HOTELA „GALEB“ PREMA HOTELU „ALBATROS“ U ULCINJU NA DJELOVIMA KAT.PARCELA 3566, 3524, 3561, 3562, 3563 I 3565 K.O. ULCINJ

Datum objave: 2019-12-06
Datum otvaranja: 2020-01-13

Tenderska dokumentacija
Izmjena TD

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3962 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA KONCESIONOG AKTA ZA LUKU RISAN

Datum objave: 2019-12-12
Datum otvaranja: 2020-01-20

Tenderska dokumentacija
Izmjena TD
Pojasnjenje TD

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3329 / 4

Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

NABAVKA PUTNIČKOG - TERENSKOG VOZILA I MOTOCIKLA PO PARTIJAMA
PARTIJA 1 NABAVKA NOVOG PUTNIČKOG - TERENSKOG VOZILA
PARTIJA 2 NABAVKA NOVOG MOTOCIKLA

Datum objave: 2019-11-14
Datum otvaranja: 2019-12-24

Tenderska dokumentacija

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 1659 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA NASTAVKU IZGRADNJE PARAPETNOG ZIDA SA OGRADOM I REKONSTRUKCIJOM JAVNE RASVJETE UZ PARAPETNI ZID NA LOKACIJI OD BIVŠEG HOTELA „GALEB“ PREMA HOTELU „ALBATROS“ U ULCINJU NA DJELOVIMA KAT.PARCELA 3566, 3524, 3561, 3562, 3563 I 3565 K.O. ULCINJ

Datum objave: 2019-10-24
Datum otvaranja: 2019-12-02

Tenderska dokumentacija
Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3699 / 3

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZRADA NAUTIČKIH PLANOVA U OPŠTINI BUDVA: LOKACIJE OSTRVO SV NIKOLA, ISTOČNI KRAJ SLOVENSKE PLAŽE, DROBNI PIJESAK, U OPŠTINI KOTOR LOKACIJE: MORINJ, LIPCI, PERAST (DVIJE LOKACIJE), ŽUKOVICA U OPŠTINI TIVAT LOKACIJE: ŽUPA-BELANE, KUKOLJINA, SOLILA –„MOVIDA“ U OPŠTINI HERCEG NOVI LOKACIJE: MILAŠINOVIĆA PLAŽA, ISPRED HOTELA "CENTAR" TOPLA I ISPRED HOTELA "PLAŽA"

Datum objave: 2019-10-11
Datum otvaranja: 2019-11-18

Tenderska dokumentacija
Ugovor
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 596 / 5

 Na osnovu člana 54. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI POMOĆNOG OBJEKATA – PORTIRNICE I NADSTREŠNICE NA KAT.PARCELI 1577 K.O. BUDVA SA OPREMANJEM

Datum objave: 2019-10-08
Datum otvaranja: 2019-11-14

Tenderska dokumentacija
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije I
Izmjena i dopuna tenderske dokumentacije II

Tenderska dokumentacija za postupak javne nabavke

0204 - 3637 / 4

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore objavljuje na Portalu javnih nabavki

 

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA "SITNIM SANACIJAMA" OBALE U OPŠTINAMA BUDVA, HERCEG NOVI, TIVAT, KOTOR I ULCINJ

Datum objave: 2019-10-22
Datum otvaranja: 2019-11-28

Tenderska dokumentacija
Rješenje o izboru
Ugovor

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates