Obavještenje

U cilju obezbjeđivanja kontinuiteta korišćenja kupališta označenih kao 19 B1 i 19 B2 u Izmjeni i dopuni plana objekata privremenog karaktera u zoni morskog dobra u opštini Herceg Novi, te omogućavanja njihovog redovnog funkcionisanja, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom obavještava javnost da će u skladu sa Pravilnikom preuzeti upravljanje, korišćenje i održavanje navedenih kupališta. Sva pravila organizacije kupališta će biti primijenjena, dok će kontrolu na istim vršiti službenici Javnog preduzeća.

SAOPŠTENJE O REZULTATIMA KVALITETA MORSKE VODE

Shodno rezultatima najnovijih analiza sanitarnog kvaliteta morske vode na 90 javnih kupališta duž crnogorskog primorja, obavljenih 13. i 14. avgusta, na 81 kupalište (90,0 %) kvalitet morske vode bio je K1 klase, na 3 kupališta (3,3%) K2 klase, dok je na 6 kupališta (6,7%) kvalitet morske vode prelazio propisane granice (kupalište hotela "Lido" u Ulcinju; centralni dio Velikog pijeska i centralni dio plaže Žukotrlica u Baru; kupalište hotela "Kamelija" u Tivtu; te na kupalištima hotel “Tamaris” – “Bay beach” i kupalištu “Centar Igalo” u Herceg Novom).  Na ovim kupalištima Institut za biologiju mora uzeo je ponovne uzorke morske vode radi utvrđivanja da li se radi o prolaznoj pojavi ili mogućem zagađenju morske vode.   O rezultatima ponovljenih analiza Javno preduzeće će odmah obavijestiti javnost putem medija, a svi rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode za svaku pojedinačnu lokaciju mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji na web stranici www.morskodobro.com."    Ova aplikacija, kroz prikazivanje podataka simbolima na mapi, omogućava  jednostavniju i bržu  prezentaciju kvaliteta morske vode na kupalištima u Crnoj Gori. Korisniku je omogućeno da odabere pojedinačno ispitvanje, opštinu i kupalište za čije podatke je zainteresovan, te da pristupi istoriji podataka za svako pojedinačno kupalište koja se sastoji od tabelarnog prikaza podataka o kvalitetu vode i pratećih informacija (fizičko hemijski parametri, informacije o meteo uslovima i sl.), kao i važećim zakonskim aktima koji se tiču praćenja sanitanog kvaliteta morske vode na javnim kupalištima.

Ponovljeni rezultati analize morske vode

Rezultati ponovljenih analiza uzoraka morske vode, koji su 03.08.2015. godine uzeti sa lokacija na kojima je u redovnom mjerenju kvalitet morske vode bio van propisanih granica, pokazali su kvalitet kategorije K1 na kupalištu „Greco" u Budvi, i kupalištu "Mala plaža" u Ulcinju.Ponovljeni podaci pokazuju da je kvalitet vode na ovim kupalištima bezbjedan za kupanje i rekreaciju, te da je koncentracija bakterija iznad dozvoljenih granica u uzorcima uzetim u sklopu redovnog mjerenja bila prolazna pojava, a ne posledica trajnog zagađenja.Rezultate ponovljenih analiza, kao i ostale rezultate mjerenja kvaliteta morske vode na crnogorskim kupalištima, svi zainteresovani građani i turisti mogu pogledati na posebnoj aplikaciji objavljenoj na web stranici www.morskodobro.com.

Informacije o kvalitetu morske vode

Shodno rezultatima najnovijih analiza sanitarnog kvaliteta morske vode na 90 javnih kupališta duž crnogorskog primorja, obavljenih 30. i 31. jula, na 82 kupališta (92,2%) kvalitet morske vode bio je K1 klase, na 5 kupališta (5,6%) K2 klase, dok je na 2 kupališta (2,2%) kvalitet morske vode prelazio propisane granice ( kupalište "Greco beach" u Budvi i "Mala plaža" u Ulcinju).  Na ovim kupalištima Institut za biologiju mora uzeo je ponovne uzorke morske vode radi utvrđivanja da li se radi o prolaznoj pojavi ili mogućem zagađenju morske vode.  O rezultatima ponovljenih analiza Javno preduzeće će odmah obavijestiti javnost putem medija, a svi rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode za svaku pojedinačnu lokaciju mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji na web stranici www.morskodobro.com

Spasilačka služba na kupalištima

Crveni krst Crne Gore objavio je kratak spot o spasilaštvu na vodi, čime je istaknuta važnost postojanja spasilačke službe i bezbjednosti kupača na crnogorskim plažama.

Obavještenje za javnost

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom podsjeća sve zainteresovane građane, naučne i stručne institucije, državne organe, nevladine organizacije, pravna lica, preduzetnike i medije da je u toku javna rasprava o Nacrtu plana davanja koncesija za luke od lokalnog značaja i ostale objekte obalne/pomorske infrastrukture.Primjedbe, sugestije i predloge, zaiteresovani učesnici mogu dostaviti na e-mail adresu Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.), kao i ličnom dostavom u prostorijama Javnog preduzeća svakog radnog dana gdje mogu ostvariti uvid u ovaj Plan u periodu od 08h do 16h do 27.07.2015.god., koji je takođe objavljen na sajtu Javnog preduzeća. 

Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode

Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode, koji su 19.07.2015. godine uzeti sa lokacija na kojima je u redovnom mjerenju voda bila van propisanih granica, pokazali su dobar kvalitet na sve tri lokacije. Na kupalištu Hotela „Palma“ u Tivtu, voda je kategorije K2, dok je na dva kupališta na Petrovačkoj plaži voda kategorije K1. Ponovljeni podaci pokazuju da je kvalitet vode na ovim lokacijama bezbjedan za kupanje i rekreaciju. Rezultati ponovljenih analiza, kao i rezultati redovnog mjerenja kvaliteta morske vode na crnogorskim kupalištima, nalaze se na posebnoj aplikaciji objavljenoj na web stranici javnog preduzeća www.morskodobro.com.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates