13 oktobar 2020

Reagovanje na tekst objavljen dana 13. oktobra 2020. godine u Dnevnom listu “Dan” pod nazivom “Dekan sakrio 52.800,00 €, tender dobio nezakonito”

Imajući u vidu da smo pitanja iz vaše redakcije dobili u ponedeljak 12. oktobra u 12.13 sati, te da je bilo potrebno pribaviti informaciju o postupku javne nabavke od nadležne službe u Javnom preduzeću, smatramo da je bilo minimum korektno sačekati odgovor od Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, a sve u cilju cjelovitog i istinitog informisanja javnosti i plasiranja tačnih činjenica u vašem tekstu.

Naime, u članu 4 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019) jasno stoji:
Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

4) privredni subjekat je privredno društvo, preduzetnik, ustanova i drugo pravno i fizičko lice koje na tržištu nudi robu, usluge i/ili radove;
Iz navedenog je jasno da fizičko lice može da učestvuje u predmetnom postupku.

Preostale ponude nijesu bili ispravne, što je konstatovano od strane Komisije za otvaranje ponuda, a detaljan opis svih dostavljenih ponuda sadržan je u Obavještenju o ishodu javne nabavke broj 0204-2707/9 od 05.10.2020. godine, koje je u skladu sa zakonom i principom transparentnosti, objavljeno na Portalu javnih nabavki Crne Gore, na linku:


http://portal.ujn.gov.me/delta2015/search/displayNotice.html?id=134382&type=InvitationPublicProcure

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates