09 oktobar 2020

Ponovljeni javni poziv

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 9. i 24. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-4026/11 od 24.12.2019.godine i Odluke Upravnog odbora broj:0203-2701/18 od 18.09.2020.godine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje

PONOVLJENI JAVNI POZIV
ZA JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA
BROJ:0202-2840/1 OD 08.10.2020.GOD.

 

 

Poziv na linku: Link 1

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates