07 novembar 2019

Rang lista- Konkurs za dizajn zaštitnih konstrukcija za očuvanje pješčanih dina na Velikoj plaži u Ulcinju (drvene ograde i pasarele)

U okviru Radnog paketa WP T3 Projekta “WELCOME” (WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr) koji se finansira iz Programa “Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora” 2014-2020, Javno preduzeće za upravljanje morksim dobrom raspisalo je Konkurs za dizajn zaštitnih konstrukcija za očuvanje pješčanih dina na Velikoj plaži u Ulcinju (drvene ograde i pasarele) broj: 0401-3669/1 od 01.10.2019. godine.

Na sastanku održanom 06.11.2019. godine, Komisija imenovana Odlukom br: 0401-3669/2 od 25.10.2019. godine sprovela je postupak otvaranja, pregleda i ocjenjivanja dostavljenih konkursnih radova i sačinila rang listu koju možete pogledati na linku: Link 1

 

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates