30 septembar 2019

Raspisan javni poziv za projektovanje pješačke staze uz more na potezu Tivat- Lepetane

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je prošle sedmice raspisalo Javni poziv za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta za izgradnju pješačke staze neposredno uz magistralni put Tivat – Lepetane u dužini 2,3 km.

Staza će se projektovati sa južne (donje) strane magistrale uz more, sjeverno od crkve Sveti Roko, odnosno od početka naselja Opatovo do naselja Lepatane (proširenje za pristup trajektima). Projektnim zadatkom je predviđeno da se teren na pojedinim dijelovima proširi od 1,5-2m izgradnjom ili sanacijom potpornih zidova, na nosećim stubovima u moru ili konzolno, ne remeteći postojeću liniju obale.

Radovi treba da obuhvate popločavanje staze uobičajenim materijalima za trotoare i šetališta (prefabrikovani betonski elementi, kamene ploče ili slično), javnu rasvjetu u LED tehnologiji, atmosferske odvode i adekvatnu infrastrukturnu opremljenost šetališta (parkovske klupe, korpe za otpatke, zaštitnu ogradu, info table i slično).

Obaveza projektanta će biti i da prije pristupanja izradi Idejnog rješenja i Glavnog projekta uradi geodetski i batimetrijski snimak postojećeg stanja terena i podmorja koji će biti sastavni dio projekta.
Javni poziv traje do 04. novembra 2019. godine, a Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je za posao projektovanja predvidjelo iznos od 30.000,00 €

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates