17 jul 2019

Briga o javnom interesu ili licitaciona špekulacija?!

Božidar Vujičić, koji je na press konferenciji najavio krivičnu prijavu protiv predsjednice komisije Tine Tičić, bio je jedan od učesnika na licitaciji 27.05.2019.godine za lokaciju označenu 9.5 u Programu privremenih objekata. U najavi navodi da će, ovaj put, prijavu podnijeti zato što predsjednik komisije „naplaćuje“ bankarske garancije ponuda i to ponuđačima koji ne zaključe ugovor pod utvrđenim uslovima.
Prethodnu krivičnu prijavu ista osoba (Božidar Vujičić) je podnio protiv predsjednika zato što „nije naplatio garanciju ponude ponuđaču koji je zaključio ugovor“.

U konkretnom slučaju, za predmetnu lokaciju početna cijena zakupa iznosila je 8.688,00 eura. Izjavom o prihvatanju izlicitiranog iznosa, koju su potpisali svi učesnici na licitaciji, konstatovano je da je Božidar Vujičić, kao fizičko lice, izlicitirao iznos od 173.188,00 eura i bio drugorangirani; pravno lice “Montenegro cruising”, čiji je suvlasnik po sopstvenom priznanju, sa bratom Nenadom, izlicitirao je iznos od 8.988,00 eura, a radnica u firmi “Montenegro cruising”, dakle osoba kojoj je Božidar poslodavac, izlicitirala je iznos od 110.288,00 eura što je četvrtorangirana ponuda.

Pozivom za javno nadmetanje jasno su utvrdjena pravila postupka ustupanja lokacija, a sve shodno važećim zakonima i propisima Crne Gore. Tačkom XI je definisano da u slučaju odustajanja od zaključenja ugovora, ponuđaču će biti naplaćena Garancija ponude.

Kako prvorangirani ponudjač sa predmetne licitacije, nije pristupio zaključenju Ugovora, aktivirana mu je bankarska garancija, a poziv za potpisivanje ugovora upućen je Božidaru Vujičiću kao drugorangiranom ponudjaču. Kako ni on nije zaključio Ugovor, jer nije ispunio neophodne uslove za potpisivanje ugovora, aktivirana mu je bankarska garancija i pozvan je sledeći ponudjač po rangu. Shodno pravilima, svakom ponuđaču koji ne zaključi ugovor, mora biti naplaćena garancija ponude. U slučaju odustajanja svih ponudjača, aukcija za predmetnu lokaciju će se proglasiti neuspjelom, a postupak ustupanja ponovljen.

Organizujući već drugu press konferenciju u ime ili ispred „Građanske akcije“ sa najavom krivičnih prijava protiv predsjednika tenderskih komisija, Božidar Vujičić želi stvoriti utisak u javnosti da brine o javnom interesu pa: jednom podnosi prijavu „što garancija ponude nije naplaćena, a drugi put što je naplaćena“. Za njega je nevažno i to što naplata garancija ponude nije zaduženje tenderskih komisija već stručnih službi. Važan je utisak brige i stvaranje slike o nepravilnostima.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates