Izrađeno prvo Idejno rješenje šetališta u Pržnom

U prostorijama projektantske kompanije d.o.o. „Civil Engineer“ u Podgorici održana prezentacija prvog Idejnog rješenja rekonstrukcije obalnog šetališta u budvanskom naselju Pržno. Prezentacija je bila namjenjena predstavnicima stručnih službi Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore .

Vodeći se projektnim zadatkom Idejno rješenje je obuhvatilo zahvat od zapadnog kraja hotelskog kompleksa "Maestral" do istočnog kraja plaže Pržno, ukupne dužine cca 270 metara i površine 1.420 m2. Predstavljen je vizuelni okvir šetališta sa predlogom popločavanja šetališta i potpornih zidova kamenom sive boje, potom predlozi rješenja za javnu rasvjetu, parkovski mobilijari i hortikulturu. Pri izradi Idejnog rješenja, posebna pažnja je posvećena očuvanju postojećeg ambijenta jednog od najljepših ribarskih naselja na primorju.

Nakon što su predstavnici Službe za uređnje i izgradnju morskog dobra dali stručne smjernice za planiranje pojedinih tehničkih rješenja, mještanima naselja Pržno i zainteresovanoj stručnoj javnosti Idejni projekat će biti prezentovan krajem naredne nedjelje.

Podsjećamo da je nakon sprovedenog postupka javne navake, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, krajem decebra 2019. godine zaključilo ugovor sa d.o.o. „Civil Engineer“ iz Podgorice za Izradu idejnog rješenja i Glavnog projekta za rekonstrukciju šetališta u Pržnom.

Ukupna vrijednost projektovanja iznosi 9.200,00 eura, a JP za upravljanje morskim dobrom za 2020. godinu planiralo iznos od 95.000 € za prvu fazu uređenja (južni kraj šetališta).

 

2 3

 

IMG 0646

ZAVRŠENA SANACIJA PLAŽE BIJELA VILA

Radovi na rekonstrukciji lokaliteta “Bijela vila”, jednog od najpopularnihih kupališta uz šetališta Pet Danca u samom centru Herceg Novog, danas su u potpunosti zavšeni. 

Za ovaj posao Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore angažovalo je kompaniju d.o.o. “Đokić group” iz Bara, a kompletani radovi su završeni za manje od mjesec dana.

Kako je bilo predviđeno tenderskom dokumentacijom, na prostoru od oko 1.000 kvadrata, sanirana je metalna ograda na ulazu u plažu, otvorene rupe na kabinama za presvlačenje, ofarbana drvenarija, izvršeno krečenje objekta, a potom izvedni radovi šalovanja, armiranja i betoniranja odlomljenog ugaonog ivičnog betona na dva mjesta.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je za ovaj posao izdvojilo 30.000,00 €.

Osim kupališta, lokalitet “Bijela vila” može biti namjenjen i za postavljanje info punkta Turističke organizacije Herceg Novi ili drugih turističkih sadržaja za vrijeme ljetnje sezone.

 

image0

image1

image2

Sastanak Agencija za upravljanje obalnim područjima Evrope i Mediterana- EMCA 2020

Francuska Agencija za upravljanje obalom (Conservatoire du Littoral) i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore sklopili su danas Memorandum o razumjevanju, koji će ojačati saradnju ovih institucija u razmjeni najbolje prakse i znanja, učešću u zajedničkim projektima i zajedničkim radom na podizanju svijesti javnosti o važnosti zaštite obale i priobalnih morskih područja radi višestruke koristi prirodne i kulturne baštine za društvo, privredu i životnu sredinu.

Memorandum je potpisan za vrijeme Drugog sastanka evropskih i mediteranskih obalnih agencija (EMCA), koji zajednički organizuju Conservatoire du littoral i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, a koji se danas i sjutra održava u Budvi.

Značaj međunarodne saradnje, koji je formalizovan između dvije države na nivou Conservatoire du littoral i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore Javnog preduzeća za upravljnje morskim dobrom Crne Gore, prepoznala je i podržala ambasadorka Francuske u Crnoj Gori NJ. E. g-đa Kristin Tudik, koja se obratila prisutnima u uvodnom izlaganju. Uvodni okvir u temu dali su i Predrag Jelušić Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Patrick Bazin zamjenik direktora Conservatoire du littoral i Ešef Husić, Generalni direktor Direktorata za klimatske promjene i mediteranske poslove u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

U okviru teme dvodnevnog sastanka o prilagođavanju obala klimatskim promjenama, predstavnici institucija za upravljanje obalama iz Albanije, Alžira, Francuske, Italije, Crne Gore, Maroka, Senegala, Španije, Tunisa i Ujedinjenog Kraljevstva, zajedno sa ekspertima iz međunarodnih organizacija, podijeliće iskustva o strategijama, inovativnim pristupima i metodama za suočavanje sa rizicima na obalama poput erozije, potapanja, poplava, oskudnih vodnih resursa i ekstremnih klimatskih promjena.. Okupljanjem predstavnika obalnih agencija i stručnjaka koji rade na ovim pitanjima ovaj će događaj biti i dobra prilika i za pokretanje inicijativa za saradnju među učesnicima.

Okvir sastanka postaviće dva ključna govora: predstavljanje Posebnog izvještaja IPCC-a o okeanu i zaleđenom omotaču u klimi koja se mijenja i uloga obalnih agencija za prilagođavanje klimatskim promjenama koje će održati g. Theophile BONGARTS iz IPPC-ove platforme za klimatska i pitanja okeana, i predavanje Pitanja i uticaji klimatskih promjena u mediteranskom basenu, koje će održati gđa Željka SKARIČIĆ iz UNEP-MAP/Regionalnog centra aktivnosti - Program prioritetnih akcija.

Tokom dvodnevnog sastanka, učesnici će predstaviti primjere nacionalnih strategija za prilagođavanje obale klimatskim promjenama, kao i razmjeniti iskustva i znanja prezentirajući konkretne projekte ili pristupe i primjere prakse, tehnike i rješenja za sprovođenje rješenja temeljenih na prirodi za prilagodbu obalnih aktivnosti i zaštitu i obnovu obalnih ekosustava protiv očekivanih rizika od klimatskih promjena.

Na inicijativu Conservatoire du Littoral, Mreža evropskih i mediteranskih agencija za upravljanje obalama uspostavljena je tokom proslave Dana mediteranske obale 2015. godine u Antibima, kao neformalna platforma za razmjenu znanja i iskustava po pitanjima upravljanja obalnim područjima. Tokom Drugog sastanka u Budvi, učesnici će imati priliku da razmijene i predstave novosti i teme od interesa za njihovu organizaciju, identifikuju zajednička pitanja i izazove, kao i razviju partnerstva za zajedničke aktivnosti u narednom periodu.

 

SAOPŠTENJE POVODOM OBILJEŽANJA MEĐUNARODNOG DANA MOČVARNIH STANIŠTA

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana močvarnih staništa, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i Opština Tivat, u ponedeljak 03. februara 2020. godine, će organizovati projekciju edukativno-porodičnog filma “Raširi krila” francuskog reditelja i scenariste Nikolasa Vainera u Centru za kulturu Tivat, sa početkom u 11:00 časova.

Projekcija filma organizuje se za učenike OŠ „Branko Brinić” iz Radovića i OŠ „Drago Milović” iz Tivta, koji će se upoznati sa istinitom pričom napora oca i sina, Kristijana i Tomasa, da zaštite jednu ugroženu vrstu divljih gusaka kroz pustolovinu od Norveške do Francuske, a sve u cilju učenja ove ugrožene vrste kako da migrira bezbjednijom rutom.

Budući da su Solila prepoznata kao značajno stanište za ptice tokom proljećnje i jesenje migracije, prikazivanjem ovog filma želi se prenijeti pozitivan primjer ljubavi i brige o pticama selicama.

Međunarodni dan močvarnih staništa obilježava se svake godine 2. februara u okviru RAMSAR konvencije, sa ciljem da se promoviše značaj zaštite ovakvih staništa, prvenstveno onih koja su upisana na RAMSAR listu vlažnih staništa od međunarodnog značaja. Posebni rezervat prirode “Tivatska solila” od 2013. godine upisan je na ovu listu kao drugo RAMSAR područje u Crnoj Gori, pored Nacionalnog parka "Skadarsko jezero".

Ovogodišnja tema Svjetskog dana vlažnih staništa je "Močvarna staništa i biodiverzitet", a Solila predstavljaju jednu od najznačajnijih tačaka biodiverziteta na crnogorskom primorju.

 

Slika za saopštenje Tivatska Solila

POČELA SANACIJA PLAŽE “BIJELA VILA”

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je preko izabranog ponuđača, preduzeća “Đokić group”iz Bara, u četvrtak 23.01.2020. godine, počelo radove na sanaciji jedne od najpopularnijih plaža u Herceg Novom – plaže “Bijela Vila” na Škveru (poznata kao bivša plaža “Boka”).

Tenderskom dokumentacijom i zaključenim ugovorom sa izvođačem, predviđeno je da se izvrši “presvlačenje” novog sloja armiranog betona na cijeloj površini plaže, odnosno na površini od oko 1.000m2, potom šalovanje, armiranje i betoniranje odlomljenih ugaonih djelova betona na dva mjesta na plaži. Takođe, biće učvršćena, sanirana i ofarbana metalna ograda na oba ulaza na plažu, sanirane otvorene rupe na ploči kabina, očišćenje kabine i postavljeni drveni zastori na ulazima. Na kraju će se raditi završno fasadno premazivanje kompletne fasade objekta, uključujući i postojeći čvrsti ugostiteljski objekat. U sklopu radova biće rekonstruisan i vraćen stari natpis sa imenom plaže.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je za ovaj posao predvidjelo 29.500€, a radovi bi trebalo da budu završeni najkasnije za 20 dana.

Osim u funkciji kupališta, lokalitet “Bijela vila” u budućnosti može biti namjenjen za postavljanje info punkta Turističke organizacije Herceg Novi i druge turističke sadržaje za vrijeme ljetnje sezone.

 

83096690 180052763060825 8305007707123875840 n

84093626 661804807895269 6128838174417354752 n

POČELO POPLOČAVANJE STAZE NA JAZU

Nakon završetka zemljanih radova i uklanjanja viška betonskih površina, te postavljanja vodovodne i telekomunikacione mrže u podnožju pješačke staze duž plaže Jaz, ove sedmice su počeli radovi na njenom popločavanju. Trenutno se poločava potez dug 380 metara od hotela “Posejdon” do kuće porodice Kunjić, što ujedno predstavlja I fazu izgradnje staze.

Popločavanje se vrši prefabrikovanim betonskim pločama u boji terakote, debljine 6 cm, sa podužnim rigolama i ivičnim trakama. Kompletno uređenje staze podrazumjeva i rekonstruisanje postojećeg obalnog zida prema plaži, postavljenje urbanog mobilijara (klupe za sjedenje i kante za otpatke) i stubića za spječavanje ulaska vozila, a planirano je i hortikulturno uređenje staze.

Pri kraju radova biće rekonstruisani stubovi javne rasvjete, ugrađene dvostruke lire i postavljena led tehnologija.

Izvođač radova na ovom poslu je “Incom” d.o.o. iz Podgorice, a rok za završetak radova je februar 2020. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je za ovaj posao opredjelilo 150.000,00 €, dok je za nove stubove javne rasvjete ugovoreno dodatnih 12.000,00 €.

Trenutno je u toku projektovanje II faze izgradnje pješačke staze dužine 226 metara, od kuće porodice Kunjić do ušća rijeke na zapadnom kraju plaže Jaz.

 

jaz poplocavanje 2

JP Morsko dobro uplatilo sredstva za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Budvi i Ulcinju

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je donijelo odluku da sredstva opredjeljena za izradu propagandnog materijala u 2019. godini, dodjeli ustanovama za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju u Budvi i Ulcinju.
Sredstva su usmjerena “Udruženju roditelja djece sa smetnjama u razvoju – Pravo na život” iz Ulcinja, Javnoj ustanovi “Dnevni centar za djecu sa smetnjama i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju” iz Budve. Dio sredstava je opredjeljen i za lica smanjene pokretljivosti i roditeljima djece sa smetnjama u razvoju, koji su se uz medincinsku dokumentaciju, obratili Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom.
Ovakvom odlukom Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom daje doprinos za unapređenje života u društvenoj zajednici u jednom od najznačajnih segmenata društva, daje mogućnost i šansu licima sa posebnim potrebama za ravnopravno sudjelovanje u životu društvene zajednice.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates