Velika akcija čišćenja otpada iz mora (marine litter) – 21. septembar 2019. godine

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom već treću godinu zaredom aktivno učestvuje u akcijama čišćenja obale koju NVO “Zero Waste Montenegro” organizuje u Crnoj Gori povodom Internacionalnog dana čišćenja obale. Ovim povodom, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, u okviru projekta INTERREG IPA CBC “WELCOME” finansiranog od strane Evropske Unije, u subotu 21. septembra 2019 godine sa početkom u 08:45 časova, na lokaciji “Giovanni beach” na Velikoj plaži u Ulcinju organizuje "Veliku akciju čišćenja otpada iz mora (marine litter)".

Akcijom je predviđeno da se učesnici takmiče u selektivnom sakupljanju otpada, nakon čega će za djecu biti organizovana Radionica o kreativnoj reciklaži otpada iz mora i pozorišna predstava “More i plastika”. Partneri u organizaciji akcije su: Institut za biologiju mora iz Kotora, NVO “Književna omladina Tivta”, NVO “Dramski studio Budva”, Izviđački Odred “24. novembar” iz Bara i Osnovna škola “Maršal Tito” iz Ulcinja.
Organizovanje ovakvog događaja ima za cilj edukaciju djece i podizanje svijesti o sve prisutnijem problemu otpada iz mora (marine litter).

Projekat “WELCOME” (WatEr LandsCapes sustainability thrOugh reuse of Marine littEr - Održivost vodenih pejzaža ponovnom upotrebom otpada iz mora), koji se realizuje u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje za Italiju, Albaniju i Crnu Goru, usmjeren je na održivo upravljanje otpadom iz mora kao i na jačanje prekogranične saradnje između Italije, Albanije i Crne Gore a sve to u cilju rješavanja problema otpada iz mora koji je poslednjih godina sve izraženiji na ovom području. Aktivnosti ovog projekta usmjerene su na uklanjanje otpada sa plaža, praćenje stanja i selektovanje otpada, obnavljanje i ograđivanje dina korišćenjem drvenog otpada sakupljenog sa plaža i izradu Prekograničnog plana upravljanja otpadom iz mora koji treba da doprinese uspostavljanju održivog i dugotrajnog sistema upravljanja otpadom iz mora.

 

Untitled

 

 

RASPISAN JAVNI POZIV ZA OBILJEŽAVANJE OPASNOSTI NA RT-u GALIOLA NA JUGOISTOKU OSTRVA SVETI NIKOLA

 Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je raspisalo javni poziv za nabavku i ugradnju opreme za obilježavanje usamljene opasnosti na moru na lokaciji rt Galiola na jugoistočnoj strani ostrva Sv. Nikola u Budvi.

 Predmet javnog poziva je nabavka opreme za noćnu markaciju (označavanje) - bijelo svjetlo sa dva bljeska minimalne vidljivosti 3nm i opreme za obilježavanje usamljene opasnosti u skladu sa IALA sistemom.

Obilježavanje treba da se vrši postavljanjem fiksnog pilona (stuba) od nerđajućeg čelika na čijem bi se vrhu nalazile dvije crne kugle prečnika 0,6 metara. Pilon (stub) od nerđajućeg čelika (AISI 316) treba da bude visine 3000 mm, ofarban crveno- crnim prugama i da je pogodan za montiranje na betonsko postolje.

Javni poziv će trajati do 21. oktobra 2019. godine do 13:00 sati, nakon čega će biti organizovano javno otvaranje ponuda. Za ovaj posao predviđeno je 20.000,00 €.

Javno preduzeće je opredjelilo novac za markaciju ovog rizičnog lokaliteta na inicijativu korisnika luke Budva, kluba za sportski ribolov „Širun” i NVO Porat- Pizana, a posao će biti realizovan kroz smjernice Uprave pomorske sigurnosti.

 

galiola

SAOPŠTENJE - KVALITET VODE 10. - 12. 09. 2019.

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 10. do 12. septembra pokazali su da je na 90% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 10% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Na svih 16 kupališta u opštini Ulcinj voda je bila odličnog K1 kvaliteta. Kada je u pitanju kvalitet vode u opštini Bar, voda je bila odličnog K1 kvaliteta na svih 13 kupališta, a ista situacija je bila i u Budvi, gdje je kvalitet vode bio K1 klase na svih 26 lokacija uzorkovanja. Kvalitet morske vode K1 bio je na 7 kupališta u opštini Tivat, dok je na 2 kupališta taj kvalitet bi klase K2. U opštini Kotor od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 zabilježen je na 12 kupališta, a na 3 kupališta voda je bila kvaliteta K2. Analize kvaliteta morske vode u Herceg Novom, od ukupno 21 kupališta, pokazale su kvalitet K1 na 16 lokacija, dok je na 5 kupališta voda bila klase K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Sopštenje o monitoring posjeti projektu “PORTODIMARE”

Na inicijativu Kancelarije za evropske integracije Vlade Crne Gore, danas je u prostorijama Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom odrzan sastanak na kojem je obavljena kontrola stepena realizacije aktivnosti “PORTODIMARE” projekta. Sastanku su prisustvovali Miloš Marković i Milena Iličković iz Kancelarije za evropske integracije, koji su zaduženi za praćenje realizacije projekata u okviru Jadransko-Jonskog transnacionalnog programa – Interreg ADRION i direktor Javnog preduzeća Predrag Jelušić sa saradnicima.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom u okviru ovog programa sprovodi Interreg ADRION “PORTODIMARE” (GeoPORtal of TOols & Data for sustainable Management of coAstal and maRine Environment - Geoportal alatki i podataka za održivo upravljanje životnom sredinom obale i mora) projekat koji ima za cilj kreiranje zajedničke platforme (Geoportala) za podatke, informacije i alatke fokusirane na obalno i morsko područje Jadransko-Jonske regije, integrišući postojeće baze podataka, portale i alatke razvijene u prethodnim projektima finansiranim od strane EU (SHAPE, ADRIPLAN i sl.).

Tokom ove monitoring posjete (kontrole stepena realizacije projekta) su predstavljene aktivnosti koje je Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom do sada realizovalo u okviru “PORTODIMARE” projekta. Nakon toga se diskutovalo o realizovanim projektnim aktivnostima, budžetu, finansijskim izvještajima, ciljnim grupama, postignutim rezultatima kao i aktivnostima koje treba realizovati u narednom periodu. Na samom kraju sastanka predstavnici Kancelarije za evropske integracije i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobro su izrazili obostrano zadovoljstvo postignutim rezultatima kao i spremnost za nastavak saradnje.

 

IMG 1846

Rezultati analize kvaliteta morske vode

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 27. do 29. avgusta pokazali su da je na 91% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 9% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Od ukupno 16 kupališta u opštini Ulcinj na njih 15 voda je bila odličnog K1 kvaliteta, dok je na jednom kupalištu bila klase K2. U Baru, od ukupno 13 kupališta, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 10 kupališta, dok je na 3 kupališta voda bila klase K2. Na svih 26 kupališta u opštini Budva voda je bila odličnog kvaliteta K1, a ista situacija je bila u Tivtu, gdje je kvaliteta vode bio K1 klase na svih 9 kupališta. U opštini Kotor, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 zabilježen je na 13 kupališta, a na 2 kupališta voda je bila kvaliteta K2. Analize kvaliteta morske vode u Herceg Novom pokazale su kvalitet K1 na ukupno 18 kupališta, dok je na 3 kupališta voda bila klase K2.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.

Raspisan Javni poziv za projektovanje II faze rekonstrukcije šetališta na Jazu

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je dana 07.08.2019. raspisalo javni poziv za Izradu idejnog rješenja i glavnog projekta za fazu II rekontrukcije šetališta na Jazu.

Zahvat projektovanja obuhvata prostor od postojećeg definisanog šetališta, obalnim zidom ispod katastarske parcele 70 K.O. Prijevor I do zapadnog kraja plaže Jaz na katastarskoj parceli 96 K.O. Prijevor I (sektor 42 po PPOP). Ukupna dužina šetališta iznosi cca 226 metara, a obuhvata površinu od 1050 m2. Uporedo sa projektnom dokumentacijom radiće se i Elaborat za procjenu uticaja na životnu sredinu.

Podsjećamo da je dana 17.07.2019. raspisan javni poziv za izvođenje radova na uređenju postojeće pješačke staze u zaleđu plaže Jaz (faza I) u dužini od 375 metara, na dijelu katastarske parcele 553 i 96 sve K.O. Prijevor I. Kroz ovaj posao planirano je izvođenje radova na popločavanju, opremanju i hortikulturnom uređenju te staze, kao i radova na popravci stubova javne rasvjete.

Ukupna vrijednost radova na rekonstrukciji I faze koja se planira na jesen tekuće godine iznosi 180.000,00 €, dok je za projektovanje II faze planirano 20.000 €. Po izradi projektne dokumentacije, radovi na rekonstrukciji II faze se mogu očekivati na proljeće naredne godine.

 

Jaz 7

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates