POČELO OZELENJAVANJE NOVOG PARKA NA SLOVENSKOJ OBALI

Uređenje nove parkovske površine i nastavka postojećeg šetališta na Slovenskoj obali, prostora sa kojeg su krajem 2019. godine uklonjene otvorene diskoteke i objekti brze hrane, privodi se kraju.
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom je posredstvom izabranog izvođača d.o.o. Đokić group” iz Bara počelo sa sadnjom drveća i više stotitina mediteranskih sorti na prostoru od preko 8.000 kvadrata.

Prateći sve uslove sredine i postojeće stanje, za ozelenjavanje ovog lokaliteta koriste se vrste koje su autohtone za ovaj predio Crne Gore, a cilj je upravo, da se vegetacija prikaže kao jedan od gradivnih elemenata predione kompozicije. Na lokalitetu će biti zasađeno preko 400 mediteranskih sorti, od čega 35 stabala primorskog bora (Pinus pinea) visine 3,5 metara, oleandri, magnolije, i dr.

Podsjećamo da je Javno preduzeće od kraja aprila tekuće godine izvršilo niveliranje terena i sprovelo podzemne elektro-instalacije, a trasirane su i pješačke staze do plaže i oivičena zelena ostrava.

Do kraja mjeseca očekujemo postavljanje parkovskog mobilijara, kandelabera, novog pješačkog mosta preko Savičića potoka, obilježavanje “pet friendly” parkovske površine i postavljanje dječijeg igrališta.
Za posao uređenja parka na Slovenskoj obali, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je izdvojilo 300.000, 00 €.

 

caa07206 b07f 4c32 a191 4e5c736bf241

60e41a9c 4f12 4c5c 8479 38f320d6e411

ZAKUPCI DA STAVE PLAŽE U PUNU FUNKCIJU

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore poziva sve zakupce/korisnike plaža i ugostiteljskih objekata u zoni morskog dobra, koji to do sada nisu učinili, da pristupe zaključenju Aneksa ugovora za tekuću godinu.
Zakupci/korisnici kupališta, ista treba da pripreme u skladu sa novim standardima koje je propisalo Ministarstvo zdravlja, a koje mogu preuzeti i na sajtu Javnog preduzeća http://morskodobro.com/index.php/home/vijesti/1983-naredba-za-preduzimanje-privremenih-mjera.

Imajući u vidu da se od 1. juna očekuje veća posjećenost crnogorske obale, plaže je neophodno staviti u punu funkciju, obezbjediti redovno održavanje čistoće, postaviti bove, pripremiti objekate i organizovati spasilačke službe, kako bi spremno dočekali prve goste.

Javni poziv za prodaju motornog vozila

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini ("Sl. list Crne Gore", br. 21/09) i člana 9. i 24. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini (“Sl. list CG” br. 44/10), Odluke Upravnog odbora Javnog preduzeća broj:0203-4026/11 od 24.12.2019.godine, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, objavljuje


PONOVLJENI JAVNI POZIV
ZA JAVNO NADMETANJE ZA PRODAJU MOTORNOG VOZILA
BROJ:0202-1538/1 OD 20.05.2020.GOD.

 

 

 

ZAVRŠENO UREĐENJE PLAŽE PIZANA

Javno preduzeće za upravljnje morskim dobrom Crne Gore je tokom proteklog vikenda završilo radove na uređenju plaže “Pizana” nadomak budvanskog Starog grada, kako bi u potpunosti bila spremna za predstojeću kupališnu sezonu.
Imajući u vidu da su jaki udari talasa oštetili betonski plato, te da su se na terenu nalazili veći nabačaji pijska i šljunka, izvršen je mašinski iskop nanosa i uklanjanje viška odlomljenog betona, a pijesak je rasplaniran cijelom dužinom plaže.
Javno preduzeće je za ovaj posao izdvojilo cca 4.900,00 €.

 

IMG 2735

Obavještenje za spasioce na vodi: Nastavljaju se provjere za ovjeru licenci

Crveni krst Crne Gore je, usljed epidemije korona virusa i u skladu sa preporukama NKT-a, morao privremeno da obustavi aktivnosti vezane za program Spasilaštvo na vodi i pripremu za nastupajuću turističku sezonu.

Polako se stvaraju uslovi za nastavak aktivnosti i, u vezi sa tim, želimo da informišemo spasioce o daljem planu djelovanja:

- Provjere će početi 18. maja, a naknadno će biti istaknut detaljan plan-vrijeme održavanja svih provjera. Svakako će se održavati intenzivnije nego što je to bilo slučaj u prethodnom periodu, kako bi se omogućilo svim spasiocima koji to žele da ovjere svoju licencu na vrijeme. Mjesto održavanja ovjera će biti, takođe, naknadno navedeno.

- Spasioci se za ovjeru licenci mogu početi prijavljivati od ponedjeljka, 11. maja 2020. godine, u terminu od 9h do 14h (kontak osoba: Ljubinka Vulević, br. telefona: 069 334 267), kako bismo imali okviran broj zainteresovanih i planirali broj provjera.

- Provjere će se organizovati u manjim grupama (maksimalno 15 spasilaca).

- Prilikom prijave i tokom čitave aktivnosti provjere vodiće se računa o održavanju fizičke distance i poštovanju svih preporuka NKT-a.

- Iz praktičnog djela ispita izuzeće se djelovi koji su podrazumijevali fizički kontakt dva spasioca (transport i vuča davljenika), sve dok na snazi budu mjere koje preporučuju izbjegavanje takvih kontakata.

- Ispit iz prve pomoći, dio KPR-a, će takođe biti prilagođen predloženim mjerama.

NAPOMENA: Odluka o održavanju obuka za nove spasioce će biti donešena uskoro, o čemu ćemo informisati zainteresovane.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 069 334 267, kao i putem mail-a: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Obavještenje za javnost

U cilju postizanja veće efikasnosti na pripremi turističke sezone i stavljanja u punu funkciju plaža i ugostiteljskih objekata, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom od 13.05.2020.god. produžava radno vrijeme zaposlenih do 18.00 sati.

Stručne službe Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom će izdavati dokumentaciju i biti na raspolaganju za pružanje neophodnih inofrmacija i administrativne pomoći zakupcima/korisnicima morskog dobra svakog radnog dana od 10.00-18.00 sati.

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates