Nazad

kotor

Broj lokacije Tip objekta Ugovor Ut uslovi Rješenje Aneksi
1.1 Privremena lokacija za nepokretni privremeni objekat Fajl ugovora Aneks 1
3.1 Privremeni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi
3.2 Plutajući privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi
3.3 Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata Fajl ugovora UT uslovi
3.6 Montažno- demontažni privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi
3.11 Montažno- demontažni privremeni objekat UT uslovi
4.1 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora
4.7 Plutajući privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi
4.7 Konzervator Fajl ugovora UT uslovi
5. Čvrsto izgrađeno privezište u mandraću Fajl ugovora
5.4 Privremeno parkiralište Fajl ugovora UT uslovi
5.6 Privremeno parkiralište Fajl ugovora UT uslovi
5.8 Plutajući privremeni objekat Fajl ugovora Aneks 1
5.9 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi
5.10 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi
5.13 Montažno- demontažni privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi
5.16 Privremeno parkiralište Fajl ugovora UT uslovi
5.18 Privremeno parkiralište Fajl ugovora UT uslovi
5.21 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora
5.22 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates