Nazad

budva

Broj lokacije Tip objekta Ugovor Ut uslovi Rješenje Aneksi
1.2 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi
1.5 Montažno- demontažni privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi Aneks 1
1.11 Plutajući privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi
3.2 Plutajući privremeni objekat Fajl ugovora
4.21 Kiosk Fajl ugovora UT uslovi
4.22 Kiosk Fajl ugovora UT uslovi
4.24 Montažno- demontažni privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi Fajl rješenja
4.30 Montažno- demontažni privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi
4.32 Terasa ugostiteljskog objekta Fajl ugovora UT uslovi
5.2 Ugostiteljski objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi
5.3 Montažno- demontažni privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi
5.6 Montažno- demontažni privremeni objekat Fajl ugovora Aneks 1
Aneks 2
Aneks 3
5.11 Montažno- demontažni privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi
5.13 Montažno- demontažni privremeni objekat Fajl ugovora
5.14 Kiosk Fajl ugovora UT uslovi
5.15 Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata Fajl ugovora UT uslovi
5.17 Montažni objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi
5.19 Privremeni ugostiteljski objekat Fajl ugovora UT uslovi
5.23 Montažno- demontažni privremeni objekat Fajl ugovora UT uslovi
5.24 Ugostiteljski objekat sa terasom Fajl ugovora UT uslovi

Copyright © Morsko dobro 2017

Premium Joomla Templates